Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«людина – це ансамбль суспільних відносин»

«людина – це ансамбль суспільних відносин»

ECCE Довженко Олексія В’ячеславовича

Значення теорії Карла Генріха Маркса на формування ТУБСС
Читаючи праці Карла Генріха Маркса, такі як «До критики гегелівської філософії права» (1844 р.), «Нариси до критики політекономії» (1844 р.), «Маніфест комуністичної партії» (1848 р.), «Класова боротьба у Франції» (1848 – 1850 р.), «Критика гегелівської програми» (1875 р.), «Капітал» (1861 р.) і намагаючись зрозуміти вчення марксизму, я намагався уявити як Карл Маркс розумів теорію управління безпекою соціальних систем (ТУБСС). Я також спробував абстрагуватись від сьогодення і подивитись очима Маркса на вирішення проблем суспільства того часу.

Найголовніше – не держава визначає суспільство, а громадське суспільство визначає державу. Людина існує не сама по собі. Людина не існує десь поза світом. Вона являє собою цілий світ суспільних відносин. Інакше кажучи, «людина – це ансамбль суспільних відносин». І для того, щоб звільнити життєві сили людини, треба ліквідувати будь-яке відчуження: теоретичне, практичне, релігійне. Ця філософія повинна стати свідомістю кожної людини, виражати її інтереси. Ключ до успіху цієї філософії лежить в відображенні інтересів як кожного робітника, так і всього робочого класу. «Голова звільнення людини – філософія,її серце – пролетаріат».

Капіталістична держава будується на підтриманні інтересів багатіїв, тому держава – це інструмент беззаконня,так як більшість суспільства не може користуватись своїми правами. Вона також не є символом добробуту. На землі немає такої держави, яка відповідала б своєму призначенню.

Георг Гегель пише, що держава породжує громадське суспільство. Ні, навпаки, сім’я і громадське суспільство є основою держави і права. Саме держава поділяється на два аспекти: політичну державу і матеріальну. Політична держава розвивається на власності, промисловості і торгівлі, а матеріальна держава і являє собою громадське суспільство. В політичній державі більше проявляється приватний інтерес, а в матеріальній – суспільний. Для того, щоб ліквідувати протистояння цих двох аспектів держави, треба знищити приватний інтерес запровадженням істинної демократії. Тоді наступить влада народу, яка і визначить державний устрій. Тільки в цьому випадку ліквідується різниця між політичною державою та громадським суспільством, оскільки з ліквідацією приватної власності зникне і приватний інтерес. Загальні інтереси народу є основним принципом ідеального суспільства. В цьому суспільстві держава стане захисником інтересів народу і побудує свою ТУБСС, виходячи з цих інтересів.

Єдиним способом ліквідації приватної власності може бути тільки соціальна революція, а єдиною силою, яка може це зробити є пролетаріат. «Буржуазія не тільки викувала зброю, яка несе їй смерть, вона породила також і тих людей, які боротимуться цією зброєю – сучасних робітників, пролетарів». З ліквідацією приватної власності буде усунено проблему суперечностей в суспільстві, починаючи з конкурентної боротьби і закінчуючи боротьбою класів. На жаль, «буржуазна політична економія, що приймає відносини приватної власності за людяні й розумні, безперечно впадає в протиріччя з основною передумовою – приватною власністю».
Всі ці суперечності між рівнями розвитку суспільства можуть бути вирішені тільки через пролетарську революцію. Диктатура пролетаріату забезпечить існування нового суспільства, в якому розподіл буде здійснюватись за потребами, а власність стане суспільною.

З ліквідацією приватної власності буде усунено проблему суперечностей в суспільстві , починаючи з конкурентної боротьби і до боротьби класів. Тож місія пролетаріату полягає в знищенні приватної власності і «буржуазної політичної економії, що приймає відносини приватної власності за людяні й розумні і, безперечно, впадає в протиріччя з основною передумовою – приватною власністю»

«В суспільному виробництві свого життя люди вступають в певні, необхідні, від їх волі незалежні відносини – виробничі відносини, які відповідають певному ступеню розвитку їх матеріальних продуктивних сил. Сукупність цих виробничих відносин становить економічну структуру суспільства, реальний базис, на якому підноситься юридична і політична надбудова і якому відповідають певні форми суспільної свідомості. Спосіб виробництва матеріального життя зумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі. Не свідомість людей визначає їх буття, а навпаки, їх суспільне буття визначає їх свідомість».

Всі суперечності між рівнями розвитку суспільства можуть бути вирішені тільки через пролетарську революцію і встановлення диктатури пролетаріату, яка забезпечить існування нового суспільства, де розподіл буде здійснюватись за потребами, а власність стане суспільною.

В будь - якому суспільстві, де існує приватна власність, основними класами є буржуазія і пролетаріат. Пролетаріат – це найреволюційніший клас, інтереси якого співпадають з інтересами всіх трудящих. Тому історичною місією пролетаріату є встановлення демократичних відносин, соціальної справедливості і гуманізму. Пролетаріат, завоювавши політичну владу, використає її для побудови справедливого суспільства, в якому буде відсутня експлуатація людини людиною, створені умови для дійсно справжнього суспільного життя. Цим суспільством може бути тільки комуністичне суспільство. Бо «при комунізмі людина тільки починається, продовжується вона в суспільстві гуманізму, де домінують справжні людські відносини, де ідеалу служіння власності протистоїть ідеал вільної людини».

Комуністи відстоюють спільні, незалежні від національності, інтереси всього пролетаріату, вони є представниками руху в цілому. Найближча мета комуністів: перетворення пролетаріату в клас, повалення панування буржуазії, завоювання пролетаріатом політичної влади. «Комуністам нема чого втрачати крім своїх кайданів, А здобудуть вони цілий світ».

Згідно цих принципів повинна будуватись і розвиватись ТУБСС. Вона повинна надавати людині соціальні права згідно устрою соціалістичного суспільства і забезпечувати їх виконання. Що ж може являти собою управління безпекою соціальних систем? Це, безумовно, організована діяльність, захист національних інтересів. Крім того, УБСС повинно охоплювати різні сфери економічної, політичної та інших видів діяльності. Головна роль у забезпеченні соціальної безпеки повинна належати державі.

Так як в соціалістичному суспільстві праця – це засіб для полегшення, збагачення, розширення життєвого процесу робітника , держава повинна створити всі умови для забезпечення цих засобів. До них можна віднести покращення умов праці, введення нових, передових засобів і методів виробництва, скорочення тривалості робочого дня, використання засобів безпеки на шкідливому виробництві, захист від шкідливого впливу оточуючого середовища, право на відпочинок, оплачувану відпустку та ін.. Все це повинно найти своє відображення в законодавчих актах і постановах, а також, на рівні держави, в державних законах про працю. Нагляд за виконанням цих чи інших постанов повинні виконувати професійні спілки робітників, керівництво фабрик та різні наглядові комісії, створені з робітників підприємств, а також державні та урядові організації.

Самостійність та індивідуальність трудящого залежить від знищення капіталу. Іншими словами, суть майбутнього суспільства - це суспільна власність на засоби виробництва і планування. Власність повинна мати не групову, а загальнонародну форму. Тільки тоді вона може стати національною основою суспільства. Людина повинна бути впевнена в своєму майбутньому, в тому, що вона не залишиться без роботи через те, що підприємство не зможе більше функціонувати. А коли це все ж таки трапиться, то держава повинна працевлаштувати робітника, не залишити його без засобів до існування. По цьому питанню також повинно бути розроблено ряд законів, які ввійдуть до ТУБСС.

Одним з важливих питань є питання про заробітну плату. Проаналізувавши фактори, що впливають на заробітну плату, можна побачити, що ціна праці не пов’язана з її кількістю, вона залежить від впливу різних факторів у межах загальної ціни праці. «Ці межі встановлюються лише шляхом постійної боротьби між капіталом та працею». В соціалістичному суспільстві заробітна плата повинна бути такою, щоб змогла забезпечити необхідний прожитковий мінімум для робітника та його сім’ї. Державі необхідно встановити мінімальний рівень заробітної плати і всі норми та розрахунки робити, відштовхуючись від них. Цей мінімум не повинен ніколи порушуватись. Крім того, більш кваліфікована праця повинна оплачуватись більш високо. Це питання повинно також ввійти в ТУБСС.

Також з метою забезпечення безпеки соціальних систем необхідно мати справедливий розподіл доходів, який передбачатиме формування фонду заміщення спожитих засобів виробництва і резервного фонду. ІЗ загального доходу треба вираховувати витрати на управління. Утримання непрацездатних та інші форми спільного споживання (школи, лікарні, бібліотеки) необхідно забезпечувати за рахунок коштів суспільного проживання. Фонди індивідуального споживання треба формувати після цих відрахувань. Фонди індивідуального споживання повинні розподілятись за працею. При такій формі розподілу людина буде впевнена в тому, що вона буде забезпечена необхідним рівнем прожиткового мінімуму. Крім того, такий розподіл буде стимулювати людину до більш продуктивної та інтенсивної праці. «Основою людського щастя і добробуту є праця».

Людина повинна мати право на працю, відпочинок і навчання. Так як при капіталістичному суспільстві гарну та якісну освіту могла отримати тільки заможна людина, яка належить до панівного класу, виникає необхідність припинити класову освіту. Належну освіту повинні отримувати всі верстви населення. Виникає також необхідність громадського і безплатного виховання всіх дітей. Для того, щоб гармонійно розвиватись і підвищувати свій інтелект, необхідно мати достатні знання. То ж в соціалістичному суспільстві повинен діяти закон про обов’язкову середню освіту. Крім того, освіта повинна бути безкоштовною. Це дасть впевненість людині в тому, що вона отримає належну освіту відповідно своїм знанням та здібностям, а не за гроші. Це питання також повинно посісти належне місце в ТУБСС. Нагляд за виконанням даного закону треба законодавчо закріпити в Законі про освіту і нагляд за його виконанням повинні виконувати відповідні державні установи.

Взагалі, зміст людського життя зводиться до економічних відносин, які протікають з певною закономірністю. В основі всіх історичних подій лежать економічні відносини. Вони є причиною всіх політичних змін і переворотів. Іншими словами, життя – це економічні відносини, а все інше (етика, наука, мистецтво, релігія( - результат економічних відносин. Зміна зовнішніх умов життя змінить і саму людину. Тому більш цікавими є стосунки між людьми, а не сама людина. З цього витікає така проста істина, що примусова соціальна система здатна створити людину. А це означає, що соціалістичний ідеал є необхідністю. Естетичні вимоги в цьому випадку відпадають. Іншими словами «свобода – це всього лише усвідомлена необхідність» і «перед діалектичною філософією не може бути нічого святого, абсолютного», тобто соціалізм поступово перетвориться із економічного вчення в моральну вимогу.

Отже соціалістичне суспільство буде мати три основні закони: закон суспільної власності на засоби виробництва, диктатурі пролетаріату та ідеологічній монополії. Згідно цих законів і повинна розроблятись і теорія управління безпекою соціальних систем. Побудова системи забезпечення соціальної безпеки та її юридичне закріплення визначаються особливостями виробничих взаємин в суспільстві. Тому основою УБСС виступають процеси, що відбуваються в суспільстві. Сукупність цих процесів є результатом дії механізму УБСС. Цілями управління безпекою соціальних систем повинні бути цілі, направлені на вдосконалення життя людей, їх взаємовідносин та соціальних якостей.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» інститут...
Галунько В. В. Людина І держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. Університет «Україна»,...

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі людина людина, людина суспільство, людина природа

Розвитку людини «україна» актуальні проблеми правознавства
...

Особистість як суб'єкт та об'єкт суспільних стосунків
Розділ Методологічні основи дослідження людини (особистості) І суспільних стосунків

Тема Людина як частина природи І суспільства
Пояснити учням, що людина — частина природи І суспільства; розвивати мов­лення, мислення; вчити доводити власну думку, порівнювати;...

Наукове об’єднання
«Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук»

Урок Біології Ми вже звикли, що кожна тема, кожен розділ навчальної...
В україні така робота здійснюється за програмами "Природа І людина", "Людина І культура", "Природа, наука І техніка", "Природа І...

Усяка людина не без гріха. Хтось скаже, не подумавши; хтось зробить...
«Шила в мішку не втаїш», — каже народна мудрість. І так кожне добре чи погане слово, вчинок повернуться до людини. Тому за собою...

Канд філ наук, вчитель суспільних дисциплін вищої категорії, учитель методист
Любов до батьківщини надихає людей на подвиги й самопожертвування в ім’я великої мети та майбутнього

Передумови виникнення сталого розвитку Глобалізація
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка