Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема роботи - Підручники, довідники

Підручники, довідники

Сторінка3/3
1   2   3
Тема роботи. З’ясування передумов виникнення деяких видів захворювань у міських жителів.

Мета роботи: з’ясувати передумови виникнення деяких видів захворювань у міських жителів.

Обладнання і матеріали: картка для практичної роботи; таблиці або слайди презентації із зображенням наслідків негативних впливів міського середовища на населення, робочий зошит.

Хід роботи

 1. Оцініть за десятибальною шкалою ризики для здоров’я у представників міського й сільського населення.

 2. Занесіть ваші оцінки до таблиці.

 3. Зробіть висновок, у якому поясніть, чому місце прожи- вання впливає на розвиток захворювань.

Таблиця для виконання роботи

Ризики для здоров’я

Міське населення

Сільське населення

Ризик розвитку інфекційних

захворюваньРизик розвитку захворювань

унаслідок порушення роботи

внутрішніх органівРизик одержання травмРизик розвитку нервових або психічних розладівРизик виникнення мутацій
Додаток 21

Дилема І

Уявіть, що ви — Голова обласної державної адміністрації. Ви

дізналися, що кількість накопичених відходів у вашій області

щороку збільшується. Ви вирішили звернутись до Прем’єр-

міністра країни та запропонувати заходи для зменшення кі-

лькості відходів. Які з варіантів ви запропонуєте?

Варіанти дій

1.Стимулювання використання на підприємствах новітніх

ресурозберігаючих, маловідходних технологій.

2.Впровадження програм, які заохотять громаду зменшити

кількість відходів, створять умови для повторного вико-

ристання та утилізації побутових відходів.

3.Використання сировини, що піддається біологічному роз-

кладу.

4.Збільшення оподаткування як засіб протидії надлишковому

пакуванню та захороненню відходів.

Додаток 22 Дилема ІІ

Голова адміністрації вашого міста (району, області) занепо-

коєний завантаженістю транспортних шляхів міста та заб-

рудненням повітря, зокрема в центральній частині міста.

Міська адміністрація оголосила конкурс на кращий варіант

вирішення проблеми. Ви вирішили взяти участь у конкурсі.

Які з цих варіантів ви запропонуєте?

Варіанти дій

1.Збільшити інвестиції у громадський транспорт, оновити

існуючі транспортні мережі та збудувати нові.

2.Провести кампанію, що сприятиме спільному використанню

автомобілів, коли власники автомобілів транспортують колег

та знайомих до місця роботи.

3.Запровадити систему велосипедних доріжок та систему

«Паркуйся і їдь» (коли водії залишають автомобілі на парков-

ці та пересідають у громадський транспорт, щоб дістатись до

місця призначення).

4.Запровадити зонування міста, створити більше пішохідних

зон, запровадити обмежений або платний в’їзд автомобілів

до центральної частини міста.

5.Стимулювати за допомогою пільг використання енергоефек-

тивного та екологічного громадського та комунального

транспорту.

Додаток 23
Метод спроб і помилок

Поясніть учням, що навіть незначні зміни у наших щоденних звичках можуть сприяти економії природних ресурсів і сімейного бюджету.

1. Запитайте учнів, як часто вони міняють зубну щітку.

2. Запропонуйте учням провести такі підрахунки: якщо одна зубна щітка важить близько 16 грамів, а міняти щітки рекомендується тричі на рік, то скільки важитиме пластик, витрачений однією людиною протягом життя (70 років) лише на зубні щітки?

Відповідь: 33 кг 600 г

3.Обговоріть з учнями шляхи зменшення витрат пластмас за умови дотримання порад стоматологів. (метод «Мікрофон»)

Важається, що кожен місяць щітка втрачає 10% своїх очищу- ючих властивостей. Якісну щітку європейського чи америка- нського виробництва можно міняти двічі на рік. Останнім часом впроваджуються в виробництво щітки із змінними насадками. Вони видаються ліпшими через те, що придбавши комплект змінних насадок, однією щіткою може чистити зуби вся родина. Припустимо, що половину свого життя людина користується новими щітками. Скільки зекономиться пластмаси і сімейного бюджету? Щітка фірми Colgate коштує 9,85 гривень, Oral B — 13,95 грн.

Відповідь: 11 кг. 200 г пластмаси( 33 кг 600 г- 22 кг 400г) 57,75 грн.(1034,25 грн.,- 976,5 грн.)

Додаток 24

Критерії оцінювання роботи учнів під час урокуп/п

Критерій

Максимальна кількість балів

1.

Актуалізація опорних знань

6

2.

Робота в групах

3

3.

Активність на уроці

2

4.

Грамотність і чистота мови, науковий стиль

1


Додаток 25

Метод «Дослідження»

1. Зважуй протягом тижня пакети зі сміттям, що викидає у сміттєві баки,смітники чи спалює твоя сім’я.
2. Підсумуй результати кожного зважування і поділи за- гальну суму на кількість членів своєї родини. Отриманий результат є показником «виробництва сміття за тиждень». Записуй у зошит отримані результати за таким зразком:
1-й день        2-й день        3-й день        4-й день        5-й день        6-й день        7-й день
____кг  ____кг  ____кг  ____кг  ____кг  ____кг  ____кг

Загальна вага відходів у родині за тиждень: ………………кг.
Вага відходів на кожного члена родини за тиждень: ………………кг.
3. Визнач, скільки різних відходів (пластик, папір,скло, метал,батарейки тощо) ти можеш відокремити для вторинної переробки у себе вдома, запиши їх у зошит.
Список використаних джерел


 1. Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945-1991 р. : Монографія / М.А.Алфьоров – Донецьк : Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 552 с.

 2. Владимиров В. В. Урбоэкология [Конспект лекцій] / В. В. Владимиров. М.: Изд-во МНЭПУ Галерия, 1999. 202 с.

 3. 13. Голубець М. А. Екосистемологія / М. А. Голубець.– Львів : ПОЛЛІ, 2000. – 316 с.

 4. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 5. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 6. Зелений пакет: Посібник для вчителя. – Компоненти довкілля – Київ: ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2010. – С. 17-28.

 7. Екологічний менеджмент. Навчальний посібник. /За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлик. – К.: «Центр навчальної літератури»,2004. – 407с.

 8. Екологічні основи економіки: Навчальний посібник. Борщук Є.М., Загорський В.С. – Львів: «Інтелект - Захід», 2005.- 312с.

 9. Івченко А. Міста України / А. Івченко.-К.: НВП “Картографія”.-1999. – 223 с.

 10. Кринчук М. С. Сталий розвиток міста // Україна: географічні проблеми сталого розвитку / М. С. Кринчук . – К. : В-тво географічної літератури "Обрії", 2004. - Т.3. - С.44-46.

 11. Лаппо Г.М. География городов. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 1997. - … с.

 12. Основи екології: Підручник/ за ред. Ситника К.М. – К.: «Вища школа», 2001. – 358с.

 13. Основи екології: Навчальний посібник. Заверюха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. – К.: «Каравела», 2006. – 368с.

 14. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. – К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – 394с.

 15. Правова база з питань екології та охорони навколишнього середовища. Збірник нормативно-правових актів / Укладач Камлик М. І. – К.: Атака, 2001. – 632 с.

 16. Ручин А. Б. Урбоэкология для биологов / А. Б. Ручин А. Б., В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. / Изд-во Колосс, 2009. 195 с.

 17. Уроки з підприємницьким тлом: Навчальні матеріали / За заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, М. Товкало. – Варшава: Сова, 2014. – 398 с.

 18. Фролов А.К. Окружающая среда крупного города и жизнь растений в нем. – СПб: Наука, 1998. - 328 с.
1   2   3

Схожі:

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту...
Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом мон молодь спорту України від 12. 09. 2011 №1050 «Про навчальні...

Вибір професії це друге народження людини. Від того, наскільки влучно...
Вивчаємо довідники, намагаємось все врахувати, дізнатися якомога більше про майбутню професію…Хтось хоче знайти роботу,яка дала б...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка