Пошук по сайту

Суспільствознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звіт про роботу науково-методичного семінару з теми «Забезпечення якості освіти запорука успішного становлення Криворізького національного університету»

Звіт про роботу науково-методичного семінару з теми «Забезпечення якості освіти запорука успішного становлення Криворізького національного університету»

Звіт

про роботу науково-методичного семінару з теми «Забезпечення якості освіти – запорука успішного становлення Криворізького національного університету» за 2011-2012 н.р.

к.п.н., доцента Білоус О.С.
Науково-методичний семінар проводився на протязі навчального року.

Тема науково-методичного семінару є актуальною і логічно доповнює комплексну науково-дослідницьку тему кафедри педагогіки.

У сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус учителя, викладача, його освітні функції, відповідно зміняються вимоги до рівня його професіоналізму.

Система освіти й виховання - головне джерело множення інтелектуального й культурного потенціалу суспільства. Ключове положення в цій системі займає викладач, який визначає прогрес загальноосвітньої, середньої спеціальної й вищої школи, тому його професійне формування, становлення й діяльність становлять пріоритетний напрямок у теорії й практиці освіти.

Вузівське навчання повинно бути реорганізоване в систему, яка саморозвивається, основу якої складають внутрішні мотиваційні механізми особистості, які виникають під впливом творчих факторів в умовах ситуацій переосмислення власного досвіду і внутрішньої особистісної змагальності.

На звітній 2011-2012 н.р. було заплановано проведення чотирьох семінарів і було їх проведено за такими темами:
Тема №1. Диференційований підхід у навчанні в сучасній школі. Доповідали: Пермяков О.А., Потапенко О.Б.

Професійна компетентність вчителя як необхідна умова ефективності процесі навчання. Доповідала: Друзь З.В.

Гуманістичні ціннісні орієнтації педагога як умова морального виховання учнів. Доповідала: Бешевець Л.В. (жовтень, 2011р.)

Тема №2. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів. Доповідали: Мантуленко С.В., Дуднік Н.Ю., Бондаренко О.В.

Формування готовності студентів до професійної діяльності на уроках музики. Доповідала: Король А.М. (грудень, 2011р.)
Тема №3. Використання інноваційних технологій як засобу підвищення якості знань студентів з історії педагогіки та педагогіки. Доповідали: Морозов В.В., Садова В.В.

Розвиток інноваційних рис особистості молодого вчителя в умовах гуманізацій освіти. Доповідала: Волощук І.А.

Використання інтерактивних форм і методів навчання в системі навчально-виховної роботи вищої школи. Доповідала: Щербина С.М. (лютий, 2012р.)

Тема №4. Самостійна робота як засіб підготовки студентів до творчої професійної діяльності. Доповідачі: Іванова В.В.

Удосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів. Доповідали: Білоус О.С., Лаврентьєва О.О. (травень, 2012р.)
Однак, в ході роботи виникали де які зміни в питаннях науково-методичного семінару. Його зміст був розширений, були розглянуті додаткові питання. А саме:

- в ході першого засідання науково-методичного семінару (19.10.2011р., прот.№1) було обговорення методичних рекомендацій щодо написання курсових робіт (доповідач Іванова В.В.).
У зв’язку з виробничою необхідністю де які викладачі, а саме доповідачі першого та другого семінарів, мінялися місцями та виступали з доповідями в інший термін, а ніж це було заплановано. Також у зв’язку з обранням на посаду декана природничого факультету кандидат педагогічних наук, доцент Григоренко Л.В. з 03.01.2012р., на жаль, більше не має можливості відвідувати наш семінар.

У ході проведення науково-методичних семінарів доповідачі виступали з доповідями, в яких розглядалися всі актуальні питання. В дискусіях, обговореннях, дебатах активно приймали участь всі присутні члени кафедри. Вони висловлювали свої погляди, міркування, ділилися своїм власним педагогічним досвідом.

На мій погляд, стала доречною пропозиція, яка була висунута на останньому засіданні науково-методичного семінару попереднього навчального року, щодо доповідей викладачів з теми, над якою вони працюють саме в даний час. Це дало змогу доповідачам поділитися своїми власними надбаннями та розширило коло наукових досліджень усіх членів кафедри. Хотілося б відмітити високу активність викладачів під час проведення семінарів та їх відвідування в цьому році. До відвідування науково-методичного семінару в цьому році викладачі підійшли більш відповідально, завжди вчасно попереджали про поважні причини з яких вони будуть відсутні. Основною метою проведення наших науково-методичних семінарів було ознайомлення з новітніми технологіями, підвищення рівня власної педагогічної майстерності.

Мета науково-методичного семінару була досягнута, завдання виконані.
К.п.н., доцент О.С. Білоус

поділитися в соціальних мережахСхожі:

України М. Б. Євтуха
Шевчук М. В. Ціннісні орієнтації в процесі становлення особистості школяра // Вісник Київського національного університету ім. Т....

Звіт №3 Про роботу за Проектом «Енергоефективні школи»
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю»

Поняття якості товару у системі маркетингу
Однією з найважливіших задач маркетингу І є забезпечення конкурентних переваг своєї продукції, тобто забезпечення конкурентноздатності...

Конкурс «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку інноваційний...
Номінація «Розробка методичного забезпечення технологій «наскрізного навчання» з освіти для сталого розвитку»

Сучасна українська література
Культура та освіченість людини є головними стовпами її успішного життя. Недаремно завжди цінувались у суспільстві ці якості

Керівник групи – Радник Президента України, Голова Національної ради...
Радник Президента України, Голова Національної ради з питань духовності І культури при Президентові України

Кандидат економічних наук, доцент кафедри контролю І аналізу господарської...
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Україна розпорядженн я голови Перечинської районної державної адміністрації...
Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні, від 30. 09. 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького національного університету імені...

Програма обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії...
У статті опубліковано програму обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
s.ocvita.com.ua
Головна сторінка